POKO 1 gemaakt met Jilster!

POKO staat voor Platform Ouders Kinderen Onderwijs. Een platform waarin we samenwerking en overleg tot stand brengen én ouders en kinderen aan het woord laten.

Zo dynamisch als de samenleving is, zo dynamisch moet ons onderwijs daarin ook kunnen meebewegen. Sterker nog, onderwijs dat niet vooruitdenkt en anticipeert op ontwikkelingen die nu gaande zijn, kan zijn rol niet meer goed vervullen (let op, dit is een mening).

We laten een geluid horen dat nog te weinig aan bod komt: dat van de ouders en kinderen, die - eigenlijk heel vreemd - niet (meer) meetellen als gesprekspartner binnen de inmiddels enorm doorgeprofessionaliseerde wereld van besturen, raden, vergadercircuits en adviesbureaus. Wij houden onze lantaarns aan en speuren naar geluiden uit de samenleving, en geven die een stem. Dat kan een kapitein zijn, een stuurman, maar soms ook een piraat.

view Order this magazine