Enlace Digitaal 1 2016

Enlace is een uitgave van Stedenband Groningen-San Carlos en bevat informatie over de stedenband die Groningen heeft met San Carlos in Nicaragua.
In dit nummer speciale aandacht voor onze verschillende jubileumactiviteiten in het kader van 30 jaar Stedenband Groningen-San Carlos.

view